قیمت حواله کارنو

تاریخ ثبت ساعت ثبت قیمت فروش قیمت خرید
1396/05/23 09:00 3,900 3,830
1396/03/23 1500 3,850 3,800
1396/03/12 12:00 3,840 3,780
1396/03/08 12:00 3,840 3,790
1396/03/06 1145 3,860 3,800

کارمزد حواله

از تا کارمزد
1 دلار 100 دلار 15 دلار
101 دلار 500 دلار 25 دلار
501 دلار 1000 دلار 30 دلار
1001 دلار 2500 دلار 40 دلار
2501 دلار 10000 دلار 50 دلار
10001 دلار 50000 دلار 100 دلار

ما برای ارائه خدمات به شما اماده ایم!

حواله انواع ارز

حواله انواع ارز به تمام نقاط دنیا

تبدیل انواع ارز

تبدیل انواع ارز به ریال و بلعکس

مشاوره رایگان

ارائه خدمات مشاوره در زمینه ارز به مشتریان

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید