معرفی مجموعه کارنو

درباره مجموعه کارنو

مجموعه کارنو از سال 1392 فعالیت خود را در زمینه بازار بورس آغاز و خدمات ارزی متنوع را به مشتریان خود ارائه میدهد

توسعه خدمات ارزی ارائه شده توسط مجموعه کارنو از ااهداف اصلی مجموعه و رضایت مشتریان باعث خوشحالی پرسنل مجموعه می باشد

مشاهده
3450Happy customers
2820Hosting Servers
24Locations
54Employess
تیم پشتیبانی مجموعه کارنو

معرفی اعضاء تیم

مهندس رسمی

مدیریت

مهندس زرین

حواله کارنو

مهندس امیری

ارز دیجیتال