در معاملات فارکس مرتکب این اشتباهات می شوید؟

آزار دهنده ترین قسمت معامله کردن از دست دادن پول است، وقتی که می دانید راه دیگری هم وجود داشته. نه از دست دادن های عادی آماری، آن مواردی که کاملا می توانستید جلویشان را بگیرید و کاملا در آنها مقصرید. این از دست دادن ها نتیجه اشتباه در معاملات هستند. باید روش جلوگیری از آنها را یاد بگیرید، زیرا کلید موفقیت بلند مدت در معاملات، حفظ کردن سرمایه ریسکی (risk capital) تا وقتی معامله ای با احتمال موفقیت بالا سر راهتان قرار می گیرد، بتوانید از آن سود ببرید.

مشاهده مطلب

برای کسب پول زیاد، بر "پول" تمرکز نکنید

واضح است که شما به خاطر پول به معامله گری علاقه دارید. این که همیشه پول درآورید و سبک زندگی مورد علاقه خود را در پیش گیرید و از آزادی که معامله به همراه می آورد لذت ببرید، برای شما یک رویاست. تقریبا 100% افرادی که به معامله گری روی می آورند، به پول و ارتقای کیفیت زندگی خود فکر می کنند. این طرز فکر هیچ مشکلی ندارد زیرا اگر سخت مطالعه کنید، در حرفه خود ماهر شوید، سرمایه خود را تا زمانی که سودی بدست آورید تقریباً دست نخورده بجای بگذارید، تمامی این اهداف قابل دستیابی اند.

مشاهده مطلب